Javna nabava programskih paketa za unaprjeđenje proizvodnih procesa tvrtke

Postupak javnog nadmetanja u jednoj fazi za nabavu programskih paketa za unaprjeđenje proizvodnih procesa tvrtke


Sukladno Prilogu 4.Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0154, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05, kao Prilog 03., koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine društvo Fripol d.o.o. objavljuje

 

Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: 07/2017

Predmet nabave je nabava programskih paketa za unaprjeđenje proizvodnih procesa tvrtke

Predmet nabave je podjeljen u četiri (4) grupe:

Grupa 1 – Nabava, isporuka, implementacija i puštanje u rad Programskog paketa za tokarenje,glodanje i postprocesor u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za korištenje programskih rješenja.

 

Grupa 2 – Nabava,isporuka, implementacija i puštanje u rad Programskog paketa za numeričku simulaciju proizvodnje odljevaka u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za korištenje programskog rješenja.

 

Grupa 3 – Nabava,isporuka, implementacija i puštanje u rad Programa za kalkulaciju dizajna i izrade strojnih komponenti – cilindričnih zupčanikau proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za korištenje programskog rješenja.

 

Grupa 4 – Nabava i isporuka ostale opreme i uređajau proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o.

Datum objave: 19. rujna 2017. godine
Vrsta nabave: Roba

Rok za dostavu ponuda:10. listopad 2017. godine do 15:00 sati.

Preuzimanje: