Postupak javnog nadmetanje u jednoj fazi za nabavu tehnologije i opreme sa popratnim infrastrukturnim radovima za potrebe projekta „Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa i razvoj novih proizvoda”

 


Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0154, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine tvrtka Fripol d.o.o. objavljuje:

Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje


Evidencijski broj nabave: 05/2017

Predmet nabave je nabava tehnologije i opreme sa popratnim infrastrukturnim radovima za potrebe projekta „Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa i razvoj novih proizvoda“

Predmet nabave je podjeljen u četiri (4) grupe:

Grupa 1 – Nabava, isporuka, montaža i puštanje u rad 3D skenera  u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za rad na naprednoj 3D tehnologiji
Grupa 2 – Nabava, isporuka, montaža i puštanje u rad 3D printera u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za rad na naprednoj 3D tehnologiji
Grupa 3 – Infrastrukturni radovi potrebni za stavljanje 3D tehnologije u funkciju
Grupa 4 – Nabava i isporuka hardverske opreme – radnih stanica potrebnih za nesmetano funkcioniranje naprednih IKT rješenja

Datum objave: 15. svibnja 2017. godine

Vrsta nabave: Roba

Rok za dostavu ponuda: 05. lipnja 2017. godine do 15:00 sati.