Postupak javnog nadmetanje u jednoj fazi za nabavu ERP sustava i CAD/CAM/CAE tehnologije za potrebe projekta "Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa i razvoj novih proizvoda"

 

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0154, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine tvrtka Fripol d.o.o. objavljuje

Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: 06/2017 

Predmet nabave je nabava ERP sustava i CAD/CAM/CAE tehnologije za potrebe projekta "Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa i razvoj novih proizvoda".

 

Predmet nabave je podjeljen u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Nabava, isporuka, implementacija i puštanje u rad ERP sustava u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za rad u ERP sustavu

Grupa 2 – Nabava, isporuka, implementacija i puštanje u rad CAD/CAM/CAE tehnologije u proces poslovanja tvrtke Fripol d.o.o., te edukacija djelatnika za korištenje programskih rješenja

Datum objave: 04. srpanj 2017. godine

Vrsta nabave: Roba 

Rok za dostavu ponuda:25. srpnja 2017. godine do 15:00 sati.