Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

  • Europski strukturni fondovi

Projekt:

Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa i razvoj novih proizvoda

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Tvrtka Fripol d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0154 za provedbu projekta „Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa i razvoj novih proizvoda“.
Projekt uključuje ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanje postojećih IKT rješenja radi optimizacije poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Provedba predmetnog projekta neophodna je za buduće poslovanje poduzeća jer će rezultati koji će biti dostignuti kao konačni rezultat ulaganja omogućiti nastavak uspješnog poslovanja, što uključuje održiv rast i razvoj, te povećanje konkurentnosti tvrtke.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. veljače 2017. godine do 01. veljače 2018. godine.

Cilj projekta

Doprinijeti razvoju mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima te razvoj novih kompetencija kroz ulaganje u nabavu IKT programskih rješenja i tehnologije.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

Unapređenje poslovanja nabavom softverskih rješenja za integraciju poslovnih procesa i razvoj proizvoda, hardverskih i softverskih rješenja za uvođenje novih tehnologija u proces proizvodnje te osiguranje kvalitetnije prezentacije tvrtke na tržištu.

Očekivani rezultati projekta

1.       Osigurana integracija i bolja kontrola poslovnih procesa tvrtke, te povećanje efikasnosti i produktivnosti poslovnih procesa i odjela
2.       Unapređenji procesi razvoja proizvoda i proizvodnje 2 nove tehnologije (povratno inženjerstvo i aditivna tehnologija)
3.       Osigurana hardverska podrška za planiranje i razvoj novih proizvoda
4.       Osigurana nadogradnja CAD/CAM/CAE programa
5.       Unapređeni procesi strojne obrade nabavom programa za glodanje, tokarenje i izradu cilindričnih zupčanika
6.       Unapređena znanja za upravljanje novim tehnologijama, planiranjem proizvodnje i proizvoda, te strojnu obradu
7.       Osigurana promocija tvrtke i unaprijeđeni kontakti s potencijalnim klijentima

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 912.712,71 HRK

 Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 824.784,84 HRK

 Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 742.306,35 HRK
Za više informacija o projektu možete kontaktirati na: Tomislav Gotić; email[at]fripol.com

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr
Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779