Povećanje konkurentnosti poduzeća FRIPOL uvođenjem ISO sustava

  • EU fondovi
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KORISNIK:     FRIPOL d.o.o., Ljubešćica
NAZIV PROJEKTA: „Povećanje konkurentnosti poduzeća FRIPOL uvođenjem ISO sustava“
KRATKI OPIS PROJEKTA: Projektom se uvode sustavi upravljanja prema normama ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 kojima se dokazuje uspješnost upravljanja zaštitom okoliša te upravljanja rizicima vezanih uz zdravlje i sigurnosti na radu. Uvođenjem navedenog, unaprijedit će se poslovni procesi, konkretno: upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje imovinom, marketing, prodaja te upravljanje rizicima.
CILJEVI I OČEKIVANI
REZULTATI PROJEKTA:
Realizacija projekta imati će pozitivan utjecaj na daljnji rast i razvoj poslovanja u pogledu smanjenja troškova poslovanja, povećanja prepoznatljivosti kod internacionalizacije poslovanja, stvaranje poslovnog ugleda, racionalnija potrošnja energenata, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanje sigurnosti zaposlenih, smanjenje rizika od ozljeda na radnom mjestu te bolji i sigurniji uvjeti rada. Ciljevi projekta su usmjereni na povećanje produktivnosti zaposlenika te povećanje efikasnosti što dovodi do povećanja tržišne konkurentnosti. Rezultat projekta su izdani certifikati za uvedenu normu ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.
UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA (u HRK): 
160.112,50 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 108.876,50 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE
PROJEKTA:
24. veljače 2020. god.  – 24. veljače 2021. god.
KONTAKT OSOBA: Tomislav Gotić, t.gotic@fripol.com
KORISNI LINKOVI:

www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća FRIPOL d.o.o.