„Uvođenje tehnologije radiografskog ispitivanja proizvodnog pogona tvrtke Fripol d.o.o. – inovacijski vaučer za MSP-ove“

  • EU Fondovi
  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
KORISNIK: FRIPOL d.o.o., Ljubešćica
NAZIV PROJEKTA: „Uvođenje tehnologije radiografskog ispitivanja proizvodnog pogona tvrtke Fripol d.o.o. – inovacijski vaučer za MSP-ove“
KRATKI OPIS PROJEKTA: Putem usluge osigurane od strane Laboratorija za ne-razorna ispitivanja Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) izradit će se Elaborat u svrhu pripreme i razrade uvođenja tehnologije radiografskog ispitivanja (RT) proizvoda iz programa tvrtke. Navedena usluga trebala bi uspostaviti jasne parametre za uvođenje dijela proizvodnog procesa tvrtke Fripol d.o.o. koja će nadograditi postojeći visoki sustav kontrole kvalitete proizvoda. Za isto biti će potrebna uska suradnja projektnog tima tvrtke Fripol d.o.o. koja će nužno odvijati u prostorima tvrtke Fripol d.o.o. radi utvrđivanja svih elemenata proizvodnog procesa.
CILJEVI I OČEKIVANI
REZULTATI PROJEKTA:
Svrha projekta je osigurati jasne parametre za uvođenje novog dijela proizvodnog procesa u tvrtki Fripol d.o.o. koja se odnosi na kontrolu kvalitete zavara i osnovnih materijala. Glavni problem koji se pokušava riješiti jest verificiranje zavara metalnih konstrukcija (ponekad i osnovnih materijala) kako bi se A) osigurala sljedivost u kvaliteti proizvoda tvrtke, B) kako bi se postigla veća konkurentnost na tržištu. Naime provjera kvalitete zavara jedna je od najzahtjevnijih metoda provjere kvalitete i dana uz naprednu radiografsku tehnologiju moguće je snimanjem zavara (i osnovnih materijala) jasno prepoznati eventualne slabosti i moguće točke pucanja ili potencijalnih točka propadanja spojeva. Iako tvrtke ima niz certifikata kvalitete proizvodnog procesa i proizvoda (EN 445, AD 2000, N1090) kontrola kvalitete tlačnih posuda ili nosivi čeličnih konstrukcija ključna je za osiguranje novih klijenata i širenja na zahtjevna tržišta.
UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA (u HRK):
73.900,00 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 55.435,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE
PROJEKTA: 
15. lipnja 2021. god. – 15. rujna 2021. god.
KONTAKT OSOBA: Tomislav Gotić, t.gotic@fripol.com
KORISNI LINKOVI: www.strukturnifondovi.hr;
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija